speaker-info

Anna Semberová

Študovala udržateľný rozvoj a neskôr to spojila s cestovaním. Dnes sa venuje najmä téme udržateľného spôsobu života a udržateľného turizmu. Premýšľa nad tým, ako sa dajú férovo navštíviť miesta, ktoré sa nám páčia, čo sa od nich môžeme naučiť a čo naopak môžeme urobiť pre to, aby zostali krásne a zdravé.

Moje prednášky

Workshop: Mottainai (workshop šetrnosti)

Ostrov spoločenskej zodpovednosti

Nie je všetko odpad, čo má zdanlivo jedno využitie… Workshop sa zameriava na využitie denného a bežného odpadu v domácnosti a v práci. Cieľom aktivity je učiť sa premýšľať o odpade ako o novom materiále s iným využitím. Popritom sa dozvieme, že koncepty šetrnosti ako zero waste, znovupoužitie či uvedomelá skromnosť sú tu v podstate […]

CSR Inšpirácia Motivácia Workshop
Čítať viac