Založenie a vznik pracovného pomeru

Prednášková miestnosť

Prednáška bude obsahovať výklad k podstatným inštitútom pracovného práva od momentu, kedy sa zamestnávateľ rozhodne uverejniť pracovný inzerát (ponuku práce), cez práva a povinnosti budúceho zamestnanca a zamestnávateľa v predzmluvných vzťahoch, náležitostiam a nastaveniu pracovnej zmluvy (možnosti odchýlneho dojednania zmluvných strán od dispozitívnych ustanovení Zákonníka práce) až po moment vzniku pracovného pomeru, kedy zamestnanec začne pre zamestnávateľa vykonávať prácu.

V rámci prednášky bude kladený dôraz na vysvetlenie a objasnenie sporných situácií, ku ktorým dochádza v aplikačnej praxi (ako napríklad, kedy je zamestnávateľ oprávnený vyžadovať od budúceho zamestnanca preukázanie bezúhonnosti).

Práca Pracovné právo