Byť fit celý deň

Hlavné pódium

Ako môže vyzerať pracovný deň od prebudenia sa až po zaspanie? Ako mať pohyb a zdravú stravu aj vtedy, keď nie je na nič čas? Čo všetko okrem kávy zlepšuje koncentráciu pri práci? Nájdi spôsob, ako prežiť deň pre upevnenie telesného aj duševného zdravia a kondície.