Ako súvisia vrcholový výkon a cestovanie v čase?

Hlavné pódium

Spôsob, akým funguje myseľ a myslenie človeka úzko súvisí s úrovňou stresu a výkonom. Je veľmi dôležité, či je myseľ a koncentrácia „tu a teraz“, v prítomnom okamihu. Často sa stáva, že naše myslenie počas činnosti cestuje, buď do minulosti alebo do budúcnosti. Budeme sa rozprávať o tom, ako to ovplyvňuje výkonnosť, spokojnosť v práci a akým spôsobom s tým môžeme pracovať.

Inšpirácia Motivácia Podnikanie Práca Soft skills