Ako súvisí duševné zdravie s prácou?

Master Class

Prednáška odborníkov z Ligy za duševné zdravie sa zameria na vzťah duševného zdravia a výkonnosti a na to, čo by mali zamestnávatelia poskytovať pre zamestnancov v tejto oblasti.

Inšpirácia Práca Zdravie