Abrakadabra hrnček var!

Master Class

Zostavme si spolu jedálny lístok. Aby nebolo ani príliš veľa, ani príliš málo. Označíme, ktoré potraviny sú z núdze cnosť a ktoré chlebom každodenným.

Inšpirácia Workshop Zdravie