Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline

About us

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 do prvej päťky najlepších slovenských univerzít. Aktuálne na jej siedmich fakultách študuje viac ako 8 200 študentov. Pre svoju kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, kvalitné laboratóriá, ale hlavne pre atraktívne študijné programy, je vyhľadávanou vysokoškolskou inštitúciou.

Čo ponúkame

Svojím odborným profilom patrí UNIZA k jedinečným na Slovensku. Hoci je jej záber vo vede, výskume a vzdelávaní pomerne široký, zameranie na dopravu stále rezonuje a rozvíja sa na viacerých, najmä technických fakultách. Kvalitné štúdium prepojené s praxou, na Slovensku unikátny campus, garancia ubytovania pre prvákov, podpora študentských zahraničných mobilít–to všetko a viac ponúka dnešná UNIZA.