Výpomoc so srdcom - služby pre ZŤP

Na Profesia days sú pracovné príležitosti aj pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Pri hľadaní práce sa môžu poradiť s odborníkmi a získať prehľad o aktuálnych zamestnávateľoch na otvorenom alebo chránenom pracovnom trhu.

V programe Výpomoc so srdcom pomáhame:

– študentom so zdravotným znevýhodnením (ZZ)
– rodičom detí so ZZ
– uchádzačom o prácu, ktorí majú zmenenú pracovnú schopnosť
– firmám, ktoré chcú zamestnať človeka so ZZ

Služby, ktoré môžete počas Profesia days bezplatne využiť a nájdete ich v zóne spoločenskej zodpovednosti:

– kariérové poradenstvo
– rozhovor s personalistom
– pomoc s tvorbou životopisu
– pomoc s vyhľadávaním pracovných ponúk na Profesia.sk, Dielne.sk
– pomoc s orientáciou medzi vystavovateľmi na ploche
– služby tlmočníkov posunkového jazyka (s TASPO)
– legislatívne poradenstvo a pracovná rehabilitácia (s Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP)
– poradenstvo k sociálnemu podnikaniu (s Implementačnou agentúrou)

Zároveň si môžete pozrieť pracovisko bez bariér:

– riešenia pre nevidiacich a slabozrakých – pripravené s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska
– riešenia pre nepočujúcich (napr. www.onlinetlmocnik.sk)
– riešenia pre imobilných – pripravené s Letmo SK
– klávesnicu HandCubeKeys

V spolupráci s Edumou – Od emócii k poznaniu cez virtuálnu realitu zažijete vnímanie nevidiaceho, nepočujúceho, človeka na vozíku, Róma či človeka bez domova.

Vo workshopovom priestore v rámci zóny spoločenskej zodpovednosti pripravujeme 3 tematické diskusie:

– Streda 4. marca od 12,30 do 13,00 hod.: Mám hendikep: Aké sú moje šance na trhu práce?
– Streda 4. marca od 13,00 do 13,30 hod.: Pracovisko bez bariér
– Štvrtok 5. marca od 12,30 do 13,00 hod.: Pestré pracovné kolektívy a životný štýl

Prinesieme aj pracovné príležitosti v chránenej dielni, sociálnom podniku a v osobnej asistencii. V rámci zóny nájdete:

MiniZoo na Devín
Bivio – reštauráciu, hotel a práčovňu
Agentúru osobnej asistencie
Majoliku R
 

Kontakt pre ďalšie informácie:
Anna Podlesná
+421 903 902 439
podlesna@profesia.sk
www.sosrdcom.sk