Grafika stánkov na Profesia days 2019

Všeobecné požiadavky tlačové podklady:

dáta 1:1 = 150 dpi CMYK
formáty: .pdf (orezové značky), alebo .ai, .eps,
spadavky = 5 mm
písma prevedené do KRIVIEK
Dodanie podkladov nutné do 9. 2. 2018

Veľkosť súboru max 10mb

Špecifické požiadavky na grafiku:

Panely:

Celkový rozmer – 965×2275 mm (na tento rozmer treba pripraviť súbor)
Viditeľný rozmer – 950×2255 mm (viditeľný rozmer grafiky, za tieto rozmery neumiestňovať text)

Každý panel treba dodať separátne (samostnatná stránka v .pdf dokumente s grafikou), medzera medzi jednotlivými panelmi je 3cm(hliníková lišta, ktorá spája panely). Ideálne nedávať text na rozmedzie panelov.

Pult:

Celkový rozmer šírka: 965 mm / Viditeľný rozmer šírka: 950 mm
Celkový rozmer výška: 870 mm / Viditeľný rozmer výška: 850 mm
Celkový rozmer bok: 470 mm / Viditeľný rozmer bok: 455 mm

Límce + počty panelov na stánkoch

Stánok

Konštrukcia stánku

Rozmer predný límec

Rozmer bočný límec

Maximálny počet panelov na stánku

Classic (2x2m)

Štandard

1980×395 mm

x

6x

 

Rohový

1980×395 mm

1980×395 mm

4x

Medium (3x2m)

Štandard

2970×395 mm

x

7x

 

Rohový

2970×395 mm

1980×395 mm

5x

Extra (3x3m)

Štandard

2970×395 mm

x

9x

 

Rohový

2970×395 mm

2970×395 mm

6x

Adobe template súbory s prednastavenými rozmermi grafík nájdete tu.
Bližšie info aj na: suplata@profesia.sk