Bez hraníc

Pomáhajme zdravotne znevýhodneným uplatniť sa na trhu práce!

 

Medzi nami žije veľa ľudí s telesným, zdravotným či mentálnym hendikepom, ale aj s etnickými alebo sociálno-ekonomickými prekážkami. Neraz čelia rôznym predsudkom zo strany väčšinovej spoločnosti a málokedy sa myslí na ich jedinečnosť. V zóne Bez hraníc to chceme zmeniť. Príď sa inšpirovať, ako možno prekážky v živote využiť! Alebo sa príď sa opýtať, ako môžeš byť užitočný a staň sa dobrovoľníkom v treťom sektore.

 

 

 

 

V zóne ťa čaká

Živá knižnica

Príbehy Živých kníh pomáhajú pochopiť tých, ktorí sa pre svoj hendikep, rasu, kultúru, sociálne a rodinné problémy či vierovyznanie stretávajú vo svojom živote s odmietaním, intoleranciou a diskrimináciou majoritnej spoločnosti. Na veľtrhu ti porozprávajú svoj príbeh plný prekonávania prekážok a veríme, že ti dajú novú nádej, že každý z nás môže začať inak.

Workshopy s Edumou

Počul si o úlohe mystery nákupcu? Alebo by si sa chcel stať Živou knihou? Zúčastni sa workshopov, na ktorých získaš motiváciu, ako a kam posunúť svoj vlastný príbeh, alebo sa naučíš identifikovať svoje špecifické jedinečné skúsenosti a zručnosti. Na základe nich sa môžeš stať expertným poradcom pre mimovládne organizácie, rodiny s deťmi s hendikepom a ďalších.

Prednášky

Ako sa aj napriek svojmu hendikepu môžeš samozamestnať a začať podnikať? Ktoré firmy zamestnávajú jedinečných ľudí s prekážkami? A aké sú benefity a povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní invalidných alebo zdravotne ťažko postihnutých ľudí? Dozvieš sa v prednáškovej miestnosti Bez hraníc, kde nájdeš aj program workshopov.

Európska dobrovoľnícka služba

Počul si už niekedy o Európskej dobrovoľníckej službe? A vieš, že je určená na rozvoj a získanie skúseností pre mladých ľudí do 30 rokov? Národná agentúra Erazmus+ mládež ti prinesie prehľad o dostupných možnostiach pre jej absolvovanie. Ak si mladý a túžiš cestovať, určite si nenechaj prednášku ujsť.

Konzultácie

V zóne Bez hraníc získa všetky informácie o dostupných možnostiach zameraných na podporu ľudí s hendikepom. Zastav sa pri infostánku, kde budeš môcť konzultovať aj svoje individuálne potreby. Ak ste firma, na rovnakom mieste získate všetky informácie, ako sa stať Vnímavou firmou na Slovensku.

 

V ZÓNE NÁJDEš TÝCHTO VYSTAVOVATEĽOV: