Očami tajného uchádzača Jána

Ako využiť Profesia days na maximum? Počas tohtoročných Profesia days som bol v tíme, ktorý mal za úlohu vybrať TOP vystavovateľov. Snažili sme sa dosiahnuť čo neobjektívnejšie vybraných finalistov, a preto sme mali jasne stanovené hodnotené parametre.

Pri prechádzaní stánkov ma najviac prekvapila nízka aktivita niektorých vystavovateľov. Je naozaj na zváženie, ak si niekto prenajme vystavovateľské miesto a aj investuje do inštalácie svojho stánku, pričom v deň konania veľtrhu vôbec alebo s minimálnou snahou využíva tieto možnosti. Našiel sa aj vystavovateľ, ktorý na stánku niekoľko hodín nemal prítomných promotérov a naozaj sa pri ňom ani nik nezastavil. Častejší prípad bol, keď vystavovatelia sedeli v stánku a akoby nejavili záujem o potenciálnych uchádzačov. V jednom stánku boli vystavovatelia tak dobre ,,ukrytí,“ že nebyť mapky veľtrhu, ich stánok by som nenašiel. Sedeli nízko pri zemi a stôl prekrýval pohľad na nich. Boli aj vystavovatelia, proaktívne organizujúci rôzne súťaže o drobné vecné ceny. Avšak po vyplnení formulára alebo odpovedaní na kvízovú otázku sa ma niektorí vôbec neopýtali, akú prácu si hľadám a či by som bol vhodný pre ich tím. Veľké množstvo reklamných predmetov, podľa môjho názoru, nezaručí aj väčší počet uchádzačov zvažujúcich danú spoločnosť. Tieto predmety by mali plniť len doplnkovú funkciu a mali by byť doplnené kvalitným prezentovaním firmy a konštruktívnym rozhovorom s uchádzačom.

Boli jednoznačne aj spoločnosti, ktoré to zvládli bravúrne a na stánku mali kvalitných a zanietených ľudí. A bolo ich oveľa viac ako traja ocenení, avšak víťazi boli najlepší naprieč všetkými kategóriami. Mnoho firiem však splnilo pri svojej prezentácií tú hlavnú úlohu – zaujať potenciálnych uchádzačov. Osobne som si najviac zapamätal vystavovateľov, u ktorých by som vedel prehlásiť, že s takýmito kolegami by som rád pracoval. To považujem za najlepší spôsob reklamy – vidieť zanietených ľudí, ktorí s nadšením opisujú svoju spoločnosť a pracovnú náplň. Uvediem príklad vystavovateľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ak by som pred veľtrhom našiel na Profesia.sk ponuku od tejto inštitúcie, určite by som jej nevenoval pozornosť, avšak vystavovateľka mi na stánku opísala relevantné pozície môjmu typu vzdelania a spôsob práce. Po ukončení štúdia tak zvážim aj túto inštitúciu.

Víťazné spoločnosti Kaufland, IBMGrafton vedeli zaujať uchádzačov a pracovať aj s informáciami od nich. Zároveň mali vizuálne zaujímavé stánky a kvalitné propagačné materiály. Ocenil by som aj spoločnosť Metro, ktorá zaujala dizajnovým stánkom a ovocím v čokoláde, ktoré k stánku prilákali množstvo ľudí. Spoločnosť AT&T treba určite pochváliť za kvalitne informovaný personál, široké spektrum pracovných príležitostí a kvalitné propagačné materiály. Na maximálne využitie potenciálu veľtrhu je vhodné mať na stánku aspoň štyroch ľudí, ktorí by sa stíhali venovať davom ľudí. A taktiež je vhodné vybrať promotérov, ktorý majú vzťah k firme a sú ochotní proaktívne osloviť uchádzačov.

Mám aj radu pre ľudí hľadajúcich si prácu. Jednoznačne treba navštíviť veľtrh Profesia days, pretože ponúka príležitosť na neformálny rozhovor s potenciálnymi kolegami a dozviete sa informácie o spoločnostiach, ktoré ste predtým nezvažovali.

Prečítaj si aj blog tajnej uchádzačky Janky F.