Začínal vo výrobe, teraz je regionálny koordinátor

Keď máme okolo seba ľudí, ktorí nás neustále podporujú v našom raste, plnenie našich cieľov sa zdá byť zrazu oveľa ľahšie. Prečítaj si rozhovor so zamestnancom Faurecia Automotive Slovakia, Petrom Skurkaiom, ktorý je toho dôkazom. Ak hľadáš zamestnávateľa, u ktorého dostaneš priestor na osobný rozvoj, vzdelávanie a kariérny rast, využi jedinečnú príležitosť a príď na veľtrh príležitostí Profesia days osobne sa porozprávať o svojich možnostiach v tejto firme.

Čo by ste nám o sebe prezradili?

Moje meno je Peter Skurkai, žijem v Košiciach, kde som sa narodil aj vyštudoval a strávil tak podstatnú časť svojho doterajšieho života. V spoločnosti Faurecia Košice pracujem 13 rokov. Momentálne na pozícii Regionálny Koordinátor Kvality. V prvom rade moja pracovná pozícia zahŕňa širokú podporu v oblasti kvality pre závody vo zverenom regióne. Ide o organizovanie workshopov, definovanie štandardov, poskytovanie tréningov a koučingov, podporu závodov v komunikácii so zákazníkmi. V neposlednom rade ide o hodnotenie dohodnutých ukazovateľov kvality v rámci regiónu.

Aké boli vaše pracovné skúsenosti pred nástupom do Faurecie?

Pred nástupom do Faurecie som mal popri mnohých brigádach iba jedného zamestnávateľa. Pracoval som v Českej republike v spoločnosti na výrobu nábytku. V tom čase som sa počas dovolenky v Košiciach dozvedel o Faurecii, ktorá len nedávno otvorila svoj závod v Košiciach. Zúčastnil som sa pohovoru, úspešne ho absolvoval a nastúpil. Od prvého momentu som dokázal porovnávať pracovné prostredie a firemnú kultúru vo veľkej spoločnosti akou je Faurecia a malou rodinnou firmou. Spomeniem napríklad len bezpečnosť pri práci. Počas môjho pôsobenia v malej rodinnej spoločnosti došlo k niekoľkým pracovným úrazom. Až s odstupom času – už ako zamestnanec Faurecie – som začal porovnávať rozdiely a uvedomil som si, že som u prvého zamestnávateľa neabsolvoval žiadne, ani len elementárne, školenia. Každopádne aj toto ma presvedčilo pracovať a zotrvať v spoločnosti, ktorá kladie dôraz na zamestnancov, ich bezpečnosť a ich rozvoj.

Ako by ste popísali svoje pôsobenie vo Faurecii – svoju kariérnu cestu? Čo podľa vás malo najväčší vplyv, že ste sa dostali tam, kde ste dnes? Čo vám pomáhalo na ceste za úspechom?

Ako som spomenul, začínal som vo výrobe, kde som zasiahol prakticky do každej operácie na výrobnej linke. Vždy to boli linky s trojzmennou prevádzkou, kde sa očakávalo zvýšenie objemov a mal som tak pomôcť a zoceliť tím, ktorý na linke fungoval. Svoju prácu som bral zodpovedne a k problémom som pristupoval vždy konštruktívne, zapájal sa do ich riešenia a následného odstraňovania. Práca mi nebola ľahostajná a to si všimli aj moji nadriadení. V tom čase sa otvorila pozícia Inžinier kvality, o ktorú som sa uchádzal. Poďakovanie však patrí aj môjmu prvému manažérovi na kvalite. Mal na mňa obrovský vplyv, často nevedomky, no formoval moju osobnosť a dnes som tam, kde som a som tým, kým som aj vďaka nemu. Vybral si ma spomedzi operátorov výroby, čo bolo dovtedy nevídané a do určitej miery tak išiel sám do rizika. Človek si je však sám strojcom svojho šťastia, a teda aj jedinou osobou, ktorá môže najväčšou mierou ovplyvniť svoj život a to, čo v ňom dosiahne. Preto ak sa pýtate: „Čo mi pomáhalo na ceste za úspechom?“ bol som to ja sám ako svoj najväčší kritik. Uvedomoval som si, čo všetko je potrebné spraviť, aby som napredoval a bol tak najlepšou verziou seba samého. Cieľavedomý človek, za ktorého sa považujem, chce stále napredovať, preto rád prijímam výzvy, akou boli ku príkladu všetky pozície, ktoré som v rámci Faurecie postupne vystriedal. V tomto mi spoločnosť vyšla stále v ústrety a dovolila mi rásť a napredovať. Mojou doposiaľ poslednou výzvou bolo zastúpiť regionálneho manažéra kvality na vopred určené obdobie a následne pokračovať na mojej aktuálnej pozícii v regióne a pomôcť tak závodom budovať kvalitu v širšom merítku. Tréningy, školenia a koučing boli samozrejmosťou pri uvedení na každú zo spomenutých pozícií.

Čo oceňujete najviac na spoločnosti, v ktorej pracujete?

Faurecia je stabilná nadnárodná spoločnosť, ktorá kladie obrovský dôraz na rozvoj svojich zamestnancov. Vie, že práve oni tvoria spoločnosť a pokiaľ má byť spoločnosť úspešná, tak musia byť aj jej zamestnanci. V neposlednom rade je to firemná kultúra a hodnoty spoločnosti, s ktorými som sa stotožnil a vďaka ktorým som stále aj ja jej súčasťou.

 

Keďže život nie je len o práci, čomu sa venujete vo voľnom čase?

Nepoviem nič nové, keď poviem, že svoj voľný čas trávim s rodinou a blízkymi. Milujem cestovanie, spoznávanie nových krajín, kultúr a ľudí. Moja aktuálna pozícia obnáša aj veľké množstvo času stráveného cestovaním (výrobné závody, vývojové centrá, návštevy zákazníkov a dodávateľov,) a preto mi cez voľný čas postačia aj naše Tatry. Hlavne, keď ten čas strávim v spoločnosti úžasných ľudí, ktorých mám okolo seba stále dostatok