Profesia days čakajú na svoju príležitosť

Zatiaľ naposledy sme sa stretli 4. a 5. marca 2020

Zatiaľ posledný, 11. ročník Profesia days vBratislave, spojil viac ako 150 vystavovateľov a 12000 registrovaných účastníkov.

Aktuálna situácia ovplyvnila organizáciu organizáciu všetkých veľkých podujatí aProfesia days nie sú výnimkou. Je nám ľúto, že sme sa tento roknemohli tradične stretnúť s tak veľkým množstvom inšpiratívnych zamestnávateľov a aktívnych uchádzačov o prácu. Veríme, že spoločne sa nám situáciu podarí zvládnuť tak, aby sme sa vroku 2022 mohli vrátiť snaším Festivalom pracovných príležitostí.

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!