Profesia uni days 2021 Žilina

Profesia uni days sa prvýkrát uskutočnia na Žilinskej univerzite.

Aktuálna situácia ovplyvnila aj organizáciu tohtoročného festivalu príležitostí Profesia days v Žiline. Je nám ľúto, že sa tento rok už nestretneme naživo s tak veľkým množstvom inšpiratívnych zamestnávateľov a aktívnych uchádzačov o prácu. Hľadali sme však alternatívne riešenia. Prinášame tak špecializované eventy zamerané na univerzity a predstavujeme Profesia uni days v menšom a cielenejšom. 

VYSTAVOVATELIA 2019

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!