Bez hraníc

Pomáhajme zdravotne znevýhodneným uplatniť sa na trhu práce!

Keď hovoríme o práci, myslíme prácu naozaj pre všetkých. V zóne Bez hraníc nájdu ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich príbuzní nielen rady, ako sa uplatniť na pracovnom trhu, ale aj informácie o ďalšom vzdelávaní, odbornej kvalifikácií, spoločenských a dobrovoľníckych aktivitách. Chceš priložiť ruku k dielu a pomôcť dobrej veci? Príď sa opýtať, ako môžeš byť užitočný a staň sa dobrovoľníkom v treťom sektore.