speaker-info

Vladimíra Ledecká

Kancelária prezidenta SR

Má 26 rokov, v prezidentskom paláci ako hlavná radkyňa prezidenta šéfuje sekcii regionálnej politiky a patrí medzi Kiskových najbližších ľudí. Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde bola predsedkyňou študentov na univerzite aj fakulte. Absolvovala odbornú stáž v Salzburgu a v Paríži. Okrem práci v tíme prezidenta vedie organizáciu Parlament právnikov.

Moje prednášky