speaker-info

Ondrej Gažovič

Lektor kritického myslenia

Päť rokov pôsobil ako diplomat na ministerstve zahraničných vecí a na veľvyslanectve v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte a Komenského inštitúte. Jeho tréningy kritického myslenia úspešne absolvovalo niekoľko stoviek ľudí.

Moje prednášky

Kritické myslenie: kľúčové zručnosti pre prácu aj osobný život

Hlavné pódium

Ako sa zorientovať v záplave informácií? Ako sa brániť pred klamstvami a manipuláciami? Ako využiť silu myslenia pre úspech v práci, vo voľnom čase a v prospech spoločnosti? Prednáška uvádza základné koncepty kritického myslenia a ich využitie v našich denných životoch.

Soft skills
Čítať viac