speaker-info

Oliver Lippo

ECS Slovensko

Oliver Lippo začínal v roku 1993 v reklamnej agentúre Soria&Grey ako copywriter; neskôr bol kreatívnym riaditeľom. V rokoch 2003 – 2006 pôsobil na marketingu národnej lotériovej spoločnosti Tipos v manažérskej funkcii. Po návrate do reklamnej branže pôsobil v agentúrach Istropolitana D´Arcy, MUW, CD, VYV, PMP Marketing a v PR agentúre Advantage. Od roku 2015 do súčasnosti je robotníkom na linke vo výrobnej spoločnosti ECS Slovensko.

Moje prednášky

Pracujem ako drak!

Hlavné pódium

Vyše 20 rokov pôsobenia v oblasti marketingovej komunikácie – striedavo ako reklamný textár, kreatívny riaditeľ, marketingový manažér a tvorivý pracovník v PR agentúre. Časom možno nie úplne vyhorený, ale postupne viac a viac tlejúci. Potom jeden klik na banner s ponukou práce a o týždeň ako ROBOTNÍK VO FABRIKE. Aké to je, pracovať presne od […]

Čítať viac