ZSSK Cargo
ZSSK Cargo
  • Drieňová 24, 820 09 Bratislava
  • +421 2 2029 2084
  • doubkova.erika@zscargo.sk
  • http://www.zscargo.sk

Kto sme

Sme najskúsenejší železničný nákladný dopravca na Slovensku s takmer 80 percentným podielom na trhu. Našim cieľom je poskytovať spoľahlivé, odborné a bezpečné služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy ako svoj druhý hlavný produkt poskytujeme služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Koho hľadáme

Hľadáme šikovných ľudí, ktorí majú pozitívny prístup k práci, nie je im cudzia zodpovednosť, disciplinovanosť a vytrvalosť a ktorí sa radi učia nové veci. Aktuálne máme záujem rozšíriť rady zamestnancov o také profesie ako sú rušňovodiči, sprievodcovia nákladných vlakov, vozmajstri, elektronici a elektromechanici, ako aj ďalšie podporné profesie z oblasti prevádzky a opravárstva.

Čo ponúkame

Našim zamestnancom poskytujeme stabilné pracovné prostredie, trvalý pracovný pomer, zaujímavé mzdové ohodnotenie vrátane pravidelného zvyšovania mzdy, tuzemské a zahraničné cestovné výhody a bohatý sociálny program. Vybraným nosným profesiám poskytujeme tiež náborový a stabilizačný príspevok.

Nájdete nás v tejto zóne: