TERNO real estate
TERNO real estate
  • Bratská 3, 851 01 Bratislava
  • +421 2 59 307 310
  • http://www.terno.sk

Kto sme

História spoločnosti siaha až do roku 1978.
Spoločnosť prevádzkuje sieť predajní potravín, ktorú aktuálne tvorí 112 predajní. Zázemie predajniam vytvára tak centrála spoločnosti ako aj centrálny sklad.
Výhodou veľkej maloobchodnej spoločnosti je široká škála možností uplatnenia ako aj kariérneho rastu. Základným kameňom našej politiky je rešpekt k jednotlivcovi.

Koho hľadáme

Najčastejšie obsadzované profesie pre centrálny sklad:
Balič
Expedičný kontrolór
Kompletár
Pracovník príjmu
Prípravár
Najčastejšie obsadzované profesie pre predajne:
Pekár
Predavač mäsiar
Predavač obsluhovaného úseku
Predavač pokladník
Vedúci predajne
Zástupca vedúceho predajne
Regionálny manažér

Čo ponúkame

Príležitosť pre každého bez rozdielu veku a bez potreby predchádzajúcich skúseností
Možnosť využiť svoj potenciál
Možnosť stať sa odborníkom v odbore
Príležitosť viesť svoje oddelenie a obchod
Príležitosť na rozvoj seba a svojich zamestnancov
Príležitosť na odovzdávanie svojich skúseností ďalej

Nájdete nás v tejto zóne: