EURES – Práca v Európe
EURES – Práca v Európe
  • Špitálska 8, 812 67 Bratislava
  • +421 2 020 444 862
    +421 918 998 654
  • petra.vrbova@upsvr.gov.sk
  • http://www.eures.sk

Kto sme

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

Koho hľadáme

Záujemcov o zamestnanie v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí sú ochotní vycestovať za prácou do zahraničia.

Čo ponúkame

• viac ako 2 000 voľných pracovných miest do krajín EÚ
• pracovné pozície v oblasti strojárstva, kovovýroby, stavebníctva, hotelierstva a iné.
• pozície pre kvalifikovaný ale aj pre pomocný personál
• sezónne práce a brigády pre študentov stredných a vysokých škôl
• všetky služby bezplatné a garantované Európskou komisiou