DHL Supply Chain
DHL Supply Chain
  • Diaľničná 2, 903 01 Senec
  • +421 905 295 126
  • anna.krasnanska@dhl.com
  • http://www.dhl.com/en.html

Kto sme

DHL Supply Chain ponúka svojim zákazníkom širokú škálu logistických možností, skladovanie, prepravu tovaru, distribúciu a riešenie dodávateľských reťazcov.

Koho hľadáme

Ľudí, ochotu pracovať v dynamickom tíme a rýchlo sa meniacom prostredí, spoľahlivých a zodpovedných, časovo flexibilných.

Čo ponúkame

• Zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti,
• Prácu v príjemnom pracovnom prostredí,
• Dlhodobú pracovnú perspektívu,
• Bezplatné zaškolenie na prácu s vysokozdvižným a nízkozdvižným vozíkom,
• Bezplatné stravovanie zamestnancov,
• Životné poistenie,
• Motivujúce odmeňovanie,
• Prácu na hlavný pracovný pomer a mzdu vždy načas.

Kde nás nájdete?