DHL Supply Chain
DHL Supply Chain
  • Diaľničná 2, 903 01 Senec
  • +421 905 295 126
  • http://www.dhl.com/en.html

Kto sme

DHL Supply Chain ponúka svojim zákazníkom širokú škálu logistických možností, skladovanie, prepravu tovaru, distribúciu a riešenie dodávateľských reťazcov.

Koho hľadáme

Ľudí, ochotu pracovať v dynamickom tíme a rýchlo sa meniacom prostredí, spoľahlivých a zodpovedných, časovo flexibilných.

Čo ponúkame

– Zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti,
– Prácu v príjemnom pracovnom prostredí,
– Dlhodobú pracovnú perspektívu,
– Bezplatné zaškolenie na prácu s vysokozdvižným a nízkozdvižným vozíkom,
– Bezplatné stravovanie zamestnancov,
– Životné poistenie,
– Motivujúce odmeňovanie,
– Prácu na hlavný pracovný pomer a mzdu vždy načas.

Nájdete nás v tejto zóne: